Message # 439814

🕉 હર હર મહાદેવ 🕉

આજે જે લોકો એમ કહીને ભાંગ પીવે છે કે, શિવજી ભાંગ પીતા હતા...
એમને જાણ માટે કહી દઉ કે ...

શિવજીએ એક વાર ઝેર પણ પીધુ તુ...😉😉

 
31
 
343 days
 
@ लक्ष्य_हमारा_मोदी_दोबारा
BACK TO TOP