Message # 439608

"आधार कार्ड काढून मिळेल".

असा बोर्ड वाचून बंड्या हापिसात शिरला..

"सायेब...आधार कार्ड काढून पायजेलाय."

"हं...बसा."

"चला की सायेब."

"आं........

कुटं चला ?"

गटारीत पडलया आधार कारड..

काढून द्या की चला..
😁😄😄😄😄

BACK TO TOP