Message # 439034

*🙏🏻 Jai Jinendra 🙏🏻*
*Date* : 2nd February, 2018
*Thithi* : Beej ( 2 )

*Tip For The Day :*
• "Ajith Nataya Namah" ki ek mala fere.
• Karela, Maida & Upar se namak lene ka tyaag kare.

*🙏🏻 Jai Mahaveer 🙏🏻*

 
7
 
471 days
 
Sunil Lalwani
BACK TO TOP