Message # 438526

Pyar= Sabse Hota Hai
Ishq= Kisi Ki Koi Chiz Se Hoti Hai
Mohabbat= Muh Se Nikli Har A6i Bat

Shadi= 2 Log Ki Aapsi Sehmati Se Bana Rishta

Vivah= Vidhi Vidhan Se Banaya Gaya Rishta

Now Choose What You Do

BACK TO TOP