Message # 438471

*🙏🏻 Jai Jinendra 🙏🏻*
*Date* : 24th January, 2018
*Thithi* : Satham ( 7 )

*Tip For The Day :*
• "Mahaveeraya Namah" ki ek mala fere.
• Shampoo, Lemon & Radish ka tyaag kare.

*🙏🏻 Jai Mahaveer 🙏🏻*

 
5
 
360 days
 
Sunil Lalwani
BACK TO TOP