Message # 437762

फुलत नाही तो केवडा नाही
जो डुलत नाही तो बेवडा नाही
अणि जो उठत नहीं तो लवड़ा नाही 

😂😂😂

BACK TO TOP