Message # 437759

सुजका डोळा बघून माझा...
बायकोला आली चक्कर,
विचारता मी उत्तरलो...
`स्कूटी'वालीने दिली टक्कर.

बायकोने विचारले मला,
"अरे, नंबर पाहिलास गाडीचा?"
"'नाही पाहू शकलो, पण...
लाल रंग होता साडीचा'

'गोरा-गोमटा रंग,
सडपातळ तिचं अंग;
मोकळे होते केस,
मी बघून झालो दंग'

'दोन बोटांत अंगठ्या,
लिपस्टिक तिची गुलाबी;
कानात लांब बुगड्या,
घारे डोळे, शराबी!!!'

'डाव्या गालावर होता,
छोटा काळा तीळ;
गाडी तिची घालत होती,
मोठ-मोठ्याने शीळ!!'

वर्णन ऐकून तापला,
बायकोच्या डोक्याचा मजला...
दुसऱ्याच क्षणी गड्यांनो,
माझा दुसरा डोळाही सुजला...

- कवी(माहिती नाही) 😜😉

BACK TO TOP