Message # 433604

🙏🏻Jai jinendra 🙏🏻

Kal chamasi choudas and chamasi pakki parv hai (friday3-11-17).
Kal ke din jamikand,lilothi ,hotel aur bahar ka khane ka thyaag Kare...jitna hosake usse jaida Tyaag karne ke koshish kare...kal upvas,ayambil,ekashan,Samayak,samwar,prathikaman poshad,karne ka pura bhaav rakke

🙏🏻Jai Mahaveer 🙏🏻

 
5
 
443 days
 
Sunil Lalwani
BACK TO TOP