Message # 432715

🙏🏻 Jai Jinendra 🙏🏻
Date : 19th October, 2017
Thithi : Pakshik Parv & Amavas ( Pakki )

*"MAHAVEER JIN MOKSHA"*
*"DIWALI"*

Tip For The Day :
Daarna pramane kare ;
• Crackers ka tyaag kare.
• Jaminkhand, Harivanaspati, Ratri bojan ka tyaag avam Bramachaarya ka palan kare.
• Navkarsi/Poarsi kare.
• Navkar mantra ki ek mala fere.
• Anchana hua pani ka tyaag kare.
• 2 logass ka dyaan kare.

🙏🏻 Jai Mahaveer 🙏🏻

 
4
 
457 days
 
Sunil Lalwani
BACK TO TOP