Message # 432299

दिवाळीचा फराळ बनवताना बायकोला मदत केल्याचे फोटो शेअरचॅटवर टाकून
.
.
.
.
.
.
इतरांचे सुखी संसार धोक्यात आणू नये,
ही नम्र विनंती.
😂😂😂😂😂

BACK TO TOP