Message # 432283

तुम्ही कितीही संत किंवा सज्जन असा;

फक्त

सकाळी

*विरार* ते चर्चगेट प्रवास करा,तुमच्या तोंडातून एक जरी शिवी आली नाही तर तुम्ही खरे सज्जन !
😂😂😂😂😂

BACK TO TOP