Message # 429427

🙏🏻 Jai Jinendra 🙏🏻
Date : 5th September, 2017
Thithi : Chaudas & Pakshik Parv ( 14 & Pakki )

Tip For The Day :
Daarna pramane kare ;
• Jaminkhand, Harivanaspati, Ratri bojan ka tyaag avam Bramachaarya ka palan kare.
• Navkarsi/Poarsi kare.
• Navkar mantra ki ek mala fere.
• Unchana hua pani ka tyaag kare.

🙏🏻 Jai Mahaveer 🙏🏻

 
4
 
501 days
 
Sunil Lalwani
BACK TO TOP