Message # 428948

🙏🏻 Jai Jinendra 🙏🏻
Date : 30th August, 2017
Thithi : Namm ( 9 )
Suvidhi Jin Moksha

Tip For The Day :
• "Suvidhi Nataya Namah" ki ek mala fere.
• Meethai & Cabbage ka tyaag kare.

🙏🏻 Jai Mahaveer 🙏🏻

 
4
 
509 days
 
Sunil Lalwani
BACK TO TOP