Message # 425271

काही लोकं *'स्लीपर'* चप्पल सारखे असतात,*साथ* तर देतात पण

कधी कधी मागून *'चिखल'* पण उडवतात..
😆😛😛😜😜😂😂😝😝

BACK TO TOP