Message # 424485

KAL 8.7.17 shanivaar ko chaumasi choudas aur pakki hai

Samwar,Samayik, Poushad, Upwaas Aymbil - apney Sakthi anusaar Tap kare

Kandhmul, Lilotri, Raatri Bhojan Tyag ka bhaav avashya rakhe

🙏 ।। जय जिनेन्द्रसा ।।

 
9
 
288 days
 
Sunil Lalwani
BACK TO TOP