Message # 423101

faasle hote hai nazdikiya badhane ke liye
faaslo mey mazza hai pyaar jatane ka
hai dur par laate hai hamesha nazdik ye faasle fark hai sirf apka hamse na milne ka....

BACK TO TOP