Message # 422902

*2017 हारल्यानंतर टिमची हालत..... ग्रुपमध्ये*

_विराट: आई झवली भेंचोद_

*धोनी: तू गप बस लवड्या मी शिकवल्याचा काहीच फायदा नाही.. कशाचा कँप्टन..*

_विराट: त्या शाहरूखमुळे झाले आयझवाडा पन्वती लावून गेला._

*शर्मा: हो बरोबर म्हणूनच मी आउट झालो.*

_धोनी: झाट्या तू बोलूच नकोस भेंचोद 0 वर आउट होऊन तुच पन्वती लावलीस.._

*विराट: निघ मादरचोद तुला ओपनिंगला पाठवायलाच नव्हता पाहिजे. साले शर्मा पन्वतीच असतात*

_युवराज: हो बरोबर तरीच बोललो माझा बल्ला उठत का नव्हता.._

*विराट: ये तुच बाकी होतास..*

_धोनी: बुल्ला उठतो का तुझा..चुतीया तुझी लायकी गल्लीत खेळायची आहे.. कट कट खेळतोय....._

*विराट: आख्खी ओवर खाल्लीस तू...*

_धवन left the group_

*बुमरा: हा ना.....*

_पंड्या: भेंचोद.... आयझवाडा.. त्याच्या आईची गांड तो जडेजा कुठे आहे.. आईचा भोसडा त्याच्या.. मादरचोद.._

*जडेजा left the group*

_विराट: पळाला मादरचोद_

*बुमरा: जाउद्या आता काय शेट्ट राहिली हातात....*

_धोनी: तू नो बॉल टाक आयझवाड्या._

*पंड्या : गप्प बसा तुमची लायकी नाही भेंचोद.... सर्वानी पैसे खाल्ले. शेमन्यानो 4 व 5 रन काढून हागलात आयझवाड्यांनो..... थू तुमच्या जिंदगीवर..*

_धोनी: मी आता असा पण खेळणार नाही परत.._

*विराट removed धोनी, युवराज,शर्मा,बुमरा..*

_पंड्या: मला पण काढ भेंचोद.._

*विराट: नको तू थांब पुढच्यावेळी आपण ओपनिंग ला उतरू.. बाकीचे लायकीचे नाहीत*

_पंड्या: खरे तर सर्वांमध्ये तू लंड आहेस.. चुतीया...._

*पंड्या left the group..*

_विराट: आईझवली..माझे कोण ऐकतच नाही.._

*विराट Deleted the Group..*
🏏🏏😂😂😂😂🏏🏏

 
78
 
339 days
 
Maharashtra Joke Associates
BACK TO TOP