Message # 422304

MerA 👉💗diL bhi KitNa👏 PagAl 👤hAi
ye 👈pyar 💕sirF tuMse 👆krTa Hai...
.
.....pr saaMne👥 Jab tUm 👆aaTe🤘 ho
KucH bhi kEhne🙊 se Drta 🙇Hai......
.
☁😘😘☁😘😘☁
😘😘😘😘😘😘😘
😘😘😘😘😘😘😘
☁😘😘😘😘😘☁
☁☁😘😘😘☁☁
☁☁☁😘☁☁☁

BACK TO TOP