Message # 419456

🙏🏻 Jai Jinendra 🙏🏻
Date : 11th May, 2017
Thithi : Ekkam ( 1 )

Tip For The Day :
• "Shreyans Nataya Namah" ki ek mala fere.
• Ilaichi & Sabudana ka tyaag kare.

🙏🏻 Jai Mahaveer 🙏🏻

 
5
 
346 days
 
Sunil Lalwani
BACK TO TOP