Message # 419368

🙏🏻 Jai Jinendra 🙏🏻
Date : 10th May, 2017
Thithi : Pakshik Parv & Poonam ( Pakki )

Tip For The Day :
Daarna pramane kare ;
• Jaminkhand, Harivanaspati, Ratri bojan ka tyaag avam Bramachaarya ka palan kare.
• Navkarsi/Poarsi kare.
• Navkar mantra ki ek mala fere.
• Unchana hua pani ka tyaag kare.

🙏🏻 Jai Mahaveer 🙏🏻

 
5
 
289 days
 
Sunil Lalwani
BACK TO TOP