Message # 417750

*નાની નાની વાતો ને મોટું સ્વરૂપ આપવા કરતાં ભુલી જવું ..*

*સબંધો ની મીઠાસ જળવાઈ રહે એજ એનું મહત્વ છે ..*

*સારા વિચારો અને ઉદાર દિલ થી જીવન ધન્ય ધન્ય થાય છે ...!!!*

🙏 🙏🙏

BACK TO TOP