Message # 417725

MBBS चे विद्यार्थी opretion शिकण्यासाठी टेबलाच्यासमोर उभे होते.
टेबलावर मेलेला कुत्रा होता

त्यांच्या प्रोफसरने आपलं बोट कुत्र्याच्या गांडीत घातलं आणि बाहेर काढुन चाटू लागला.

त्यानंतर सर्व मुलांना तसं करायला सांगितलं.

मग सर्व मुलांनी कुत्र्याच्या बोच्यात बोट घालून चाटलं

सर्व झाल्यावर प्रोफेसर त्यांच्याकडे पाहून म्हणाला-सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे,
"लक्ष"

मी कुत्र्याच्या गांडीत माझं तिसरं बोट घातलं आणि चाटताना दुसरं बोटं चाटलं..

मी अपेक्षा करतो की तुम्ही पुढच्या वेळी निट लक्ष द्याल


पोरांनी गांड फाटेपर्यँत मारला त्या प्रोफेसरला😂😂😂

BACK TO TOP