Message # 417323

Dewane bekrar hai aapki ek jalak ke liye...
Khubsurti me bejod hai aap...
Koi chupake aapko jama na kar de Swiss Bank me...
Mautarma...
Aapki ek ek ada 10, 10 core hai..😄

BACK TO TOP