Message # 413760

MASTERJI- BATAO "EK BACHCHA TABLE KE UPAR BAITHA HAI
AUR DO BACHCHE TABLE KE NICHE.
BATAO KUL KITNE BACHCHE HAI?"


PAPPU - "MASTERJI, 1 BATA 2"😂

BACK TO TOP